PROFIL č. 3 2015

Editoriál/ Editorial
Štúdie / Studies
Ivan Gerát a Marian Zervan: Obrazy, narácie a performatívnosť v diele Štefana Papča Občania / Ivan Gerát and Marian Zervan Images, narrations and performativeness in the work Citizens by Štefan Papčo
Katy Deepwell: Feministické interpretácie Louise Bourgeois alebo prečo je Louise Bourgeois feministickou ikonou / Feminist Readings of Louise Bourgeois or Why Louise Bourgeois is a Feminist Icon
Rozhovor / Interview
Beata Jablonská / Jana Geržová / Vladimíra Büngerová: Sochárky / Female Sculptors
Profil Profilu / Profile of Profil
Ivana Sláviková
Lucia Miklošková: Od optického k haptickému, od vzdialeného k blízkemu / From Optic to Haptic, from Remote to Close
Považujem sa za veľmi racionálne založeného človeka… takmer nikdy pri realizácii neimprovizujem. Ivana Sláviková v rozhovore s Luciou Mikloškovou / I consider myself a very rational person
Mira Podmanická
Transfigurácia na báze umenie/dizajn/umenie
Pýtala sa Silvia L. Čúzyová / Transfiguration Based on Art
Recenzie / Reviews
Jana Geržová: V osídliach expandovaného poľa sochy / In the Snares of the Expanded Field of Sculpture
Z archívu / From the Archive
Mira Putišová: Štrnásť otázok / Fourteen Questions on the Subject of Contemporary Sculptures and Spatial Media
Správy / Reports
Anežka Bartlová, Matouš Lipus: Verejný podstavec. Manuál monumentuPublic Plinth. Manual of the Monument