Publikácie

Ladislav ČARNÝ
Prvé monografické spracovanie diela prof. Ladislava Čarného (nar. 1949), významného reprezentanta súčasného výtvarného umenia na Slovensku a dlhoročného pedagóga VŠVU.
Publikácia prináša analýzu mnohovrstevnej tvorby autora sprostredkovanú pohľadmi viacerých interpretov. Hlavný text (Jana Geržová) analyzuje tvorbu autora od nástupu na scénu v 70. r. až po súčasnosť. Kapitoly sú koncipované ako prípadové štúdie, zamerané na jeden aspekt autorovej tvorby (Od citácie k postprodukcii; Mimikry; V zajatí zrkadiel; Zrkadlové inštalácie; Text verzus obraz; Od premeny materiálu k transformácii významov; V.I.P; Maľba v hlavnej úlohe). Kľúčový text monografie bude doplnený citátmi z už existujúcich textov (K. Rusnáková, Z. Rusinová, P. Zajac, M. Juříková, D. Pastirčák, E. Cornevin, J. Valoch a ďalší). Raná tvorba a pedagogické pôsobenie autora je predstavené prostredníctvom rozhovoru (Daniela Čarná, Juraj Čarný). V publikácii je podrobne spracovaná biografia a bibliografia, zoznam výstav a zastúpenie v zbierkach (Daniela Čarná). Grafická úprava Stano Masár. Oponenti: prof. Peter Zajac, Ján Kralovič, PhD.
Distribúcia: vydavateľstvo Slovart. Dostanete kúpiť vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
Vydanie knihy podporil BSK a FPU

DANIEL FISCHER
Prvé monografické spracovanie diela významného slovenského umelca. Texty: Jana Geržová, Juraj Mojžiš.

Vydavateľ: autor, VŠVU, Slovart, Kruh súčasného umenia Profil. Vyšlo s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja
Počet strán: 392 stran
Väzba: pevná s prebalom
Rozmer: 266×340 mm
Hmotnosť: 330 g
Jazyk: slovenský, anglický
ISBN: 9788081890024
Rok vydania: 2016
Bežná cena: 69 EUR. Špeciálna ponuka 49 EUR. Objednať na jgerzova@gmail.com Osobný odber v Bratislave

 

 

Gerzova_klucove-210x300Titul: Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Gramatická a sémantická charakteristika

Prvý slovník vydaný na Slovensku, ktorý spracúva odbornú umenovednú terminológiu z hľadiska jej jazykovej (pravopisnej a výslovnostnej) charakteristiky. Vo väzbe na toto ťažiskové zameranie, plní Slovník (pri absencii tohto typu literatúry u nás) aj funkciu výkladu kľúčových pojmov z oblasti výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Projekt Slovníka vznikol z potreby zjednotenia písanej a hovorenej formy odborných termínov, ktoré sú do nášho jazykového prostredia infiltrované z iných jazykových oblastí, pričom je tento transfer často sprevádzaný dlhým a rozkolísaným adaptačným procesom. Vzhľadom na cieľ projektu, podať komplexný obraz o stave umenovednej terminológie sledovaného obdobia, nesústredili sme sa len na výskum problémových termínov. Do projektu boli zahrnuté kľúčové pojmy, ktorých sémantickú a jazykovú korektnosť sme v priebehu realizácie projektu priebežne overovali.
Slovník obsahuje 210 hesiel, 117 z nich je spracovaných s príslušnou heslovou staťou (tzv. dominantné heslá) a 83 ako odkazové heslá.

ISBN 80-88675-55-3

 • Autorky: Ingrid Hrubaničová – Jana Geržová
 • Jazyk: slovenský
 • Technické údaje: 1998, poč. strán: rozmer:, väzba: mäkká

Náklad je rozpredaný. Slovník je dostupný vo verejných knižniciach vrátane knižnice Slovenskej národnej galérie a knižnice Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Recenzie:
Dulla, M.: Slovenčina a termíny výtvarného umenia. In: Arch 3, 1998, č. 11, s. 10.
Jarošová, A.: Terminografické úvahy na margo inovačnej príručky. In: Slovenská reč, roč. 64, 1999, č. 4, s. 214-219.
Horová, A.: Klíč k výtvarnému umění 20. století. In: Ateliér 1999, č. 10.


Titul: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Od slovnik-svetoveho-a-slovenskeho-vytvarneho-umenia-druhej-polabstraktného umenia k virtuálnej realite: idey-pojmy-hnutia

Prvý terminologický, výkladový slovník viažuci sa k euro-americkému umeniu druhej polovice 20. storočia s osobitým prihliadnutím na vývoj domáceho, slovenského umenia. Slovník prináša v abecednom radení 106 hesiel ilustrovaných tvorbou domácich autorov. Najpočetnejšie sú zastúpené heslá viažuce sa ku kľúčovým umeleckým tendenciám a hnutiam od neskorej moderny po postmodernu a umeleckým smerom od abstraktného umenia po neokonceptualizmus. Druhú dôležitú skupinu tvoria heslá súvisiace s výtvarnými technikami (napr. akumulácia, asambláž, dekoláž, koláž, mäkká plastika, mobil, paketáž) alebo umeleckými stratégiami (napr. apropriácia, citácia, readymade). V tretej skupine sú kľúčové slová, ktoré prekračujú hranice samotného umenia a podstatným spôsobom odrážajú posun v dobovom umeleckom myslení (napr. antiumenie, archetyp, gýč, pluralizmus, simulakrum), ako aj politický kontext doby (napr. alternatívna scéna, neoficiálne umenie, normalizácia, socialistický realizmus).

 • Autori koncepcie: Jana Geržová a Juraj Mojžiš
 • Editor: Jana Geržová
 • Autori hesiel: Katarína Bajcurová, Vladimír Beskid, Jana Geržová, Gábor Hushegyi, Beata Jablonská, Ivan Jančár, Juraj Mojžiš, Michal Murin, Jana Oravcová, Mária Orišková, Jozef Ridilla, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Martin Šperka, Alena Vrbanová.
 • Jazyk: slovenský
 • Technické údaje: 1999, poč. strán: 320 rozmer: 230 x 270, väzba: mäkká
 • ISBN8096828304, 9788096828302

Recenzie: Bžoch, A.: Rehabilitácia vizuálneho poznania. In: Domino fórum 2000, č. 18
Mojžiš, J.: Textové pokúšanie obrazu. Slovo o knihách. In: Slovo 2003, č. 48

Posledné výtlačky si môžete za cenu 30 EURO (+ poštovné) objednať na adrese jgerzova@gmail.com

Publikácia je dostupná vo verejných knižniciach vrátane knižnice Slovenskej národnej galérie a knižnice Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.


Laubert_obalkaTitul: Otis Laubert. Askét bez obmedzenia

 • Autor: Jana Geržová
 • Prvá monografia významného slovenského umelca.
 • Jazyk: slovenský, anglický
 • Technické údaje: 2001, poč. strán: 159, rozmer: 230 x 270, väzba: tvrdá
 • ISBN/ISSN: 80-968283-1-2

Povedali o knihe:

Nie že by Otis Laubert preferoval bielu farbu (tá napokon uňho často funguje len ako podklad prác na papieri), ale dojem z jeho monografie Otis Laubert – Askét bez obmedzenia je čistota tejto farby. Nie je to však biela sterility a aseptickosti, ale biela, z ktorej šľahajú bohaté vizuálne možnosti. Koncepcia Jany Geržovej je zreteľná a prehľadná. Mohla sa oprieť o vnútorne precízne diferencovaný svet tohto výtvarného umelca. Umelecké monografie priestorových diel v niektorých knihách často trpia na akúsi zlú dokumentárnosť, ale v tomto prípade to neplatí. Aj objekty a trojdimenzionálne diela nepôsobia ako dokumentárne foto z katalógu, ale zachovávajú si autonómnu plasticitu a objemovosť.
Ak by som udeľovať svoje súkromné ceny za najlepšiu výtvarnú knihu, tejto monografii by som udelil jedno z popredných miest.
Daniel Hevier
Knihy ako obrazárne, Týždeň 2007, č. 47

Máločo vystihuje zberateľstvo výtvarníka Lauberta tak ako postreh autorky tejto výpravnej slovensko-anglickej monografie s dvoma stovkami fotografií. Bolo to počas ich spoločnej návštevy Paríža pred jedenástimi rokmi: „Je to človek, pre ktorého je záchrana bezvýznamnej banality dôležitejšia ako účasť na recepcii a návšteva blšieho trhu má rovnaký význam ako prehliadka Louvru.“
Len tak mohla vzniknúť fascinujúca zbierka nevyčísliteľného množstva odhodených drobných vecí, ktoré od polovice šesťdesiatych rokov s neomylnou intuíciou zhromažďuje vo svojom legendárnom depozite. A systematicky selektuje, aby všetkým tým tisíckam nepotrebných predmetov skôr či neskôr dal v prekvapujúcich kombináciách nový význam. Koláže, asambláže, objekty a inštalácie, ktoré boli známe dve desaťročia len úzkemu okruhu návštevníkov jeho svojráznych bytových prezentácií a znalcom alternatívnej umeleckej scény, dnes zaraďujú Lauberta k rešpektovaným reprezentantom slovenského výtvarného umenia.
Alexander Balogh
SME, 2001

Recenzie:
Lacko, N.: Otis Laubert – Pre toho, kto nechce vidieť žiaru. In: KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. 2001, č. 2, s. 297 – 302.
Rusinová, Zora: Askét bez obmedzenia. In: Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění , 2001, č. 22.
Hrúz, Pavel: Príbeh všedných dní. In: Domino fórum, 2001, č. 36.
Michalovič, Peter: Aucájder nie je to čo outsider. In: OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, č. 10, s. 69.

Dostanete kúpiť v internetovom kníhkupectve
http://www.artforum.sk