O nás

Kruh súčasného umenia PROFIL je občianske združenie, ktorého činnosť je zameraná na podporu kritického myslenia v teórii a praxi súčasného výtvarného umenia a vizuálnej kultúry. Združenie vzniklo v roku 2001 a ťažisko jeho aktivít je zamerané na vydávanie pôvodnej periodickej a neperiodickej literatúry s dôrazom na iniciovanie diskusie o stave súčasného umenia a jeho pozíciách v rámci domáceho a stredoeurópskeho kultúrneho priestoru. Jedným z hlavných cieľov združenia je vydávanie časopisu Profil súčasného výtvarného umenia

Korešpondenčná adresa:
Klimkovičova 4,
84101 Bratislava