Podporte nás

Činnosť nášho občianskeho združenia je závislá najmä od finančnej pomoci grantových programov, sponzorov a darcov. Ak považujete našu prácu za zmysluplnú, aj Vy môžete naše aktivity podporiť. Jednou z možností je stať sa predplatiteľom časopisu Profil. Za 6,40 EUR ročne získate štyri čísla (480 strán) kvalitného čítania o súčasnom výtvarnom umení a vizuálnej kultúre. Časopis si môžete objednať na adrese predplatne@abompkapa.sk. Podporiť nás môžete aj poukázaním 2 % z vašich daní:
Názov: KRUH súčasného umenia PROFIL
Adresa: Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava
IČO: 31794271
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 171289910/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK09 0900 0000 0001 7128 9910
BIC: GIBASKBX

Viac informácií o darovaní 2 % z dane nájdete na stránke www.dvepercenta.sk