PROFIL č. 4 2015

OBSAH
Editoriál/ Editorial
Štúdie / Studies
Zora Rusinová: „Kdekoľvek alebo vôbec nie” / „Anywhere or Not at All“
Katarína Rusnáková: Pop-art neznámy, pop-art globálny / Pop Art Unknown, Pop Art Global

PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Radek Brousil
Michal Stolárik: Studio Politics / Studio Politics
Projekt The Ultimate Norm se z tepla mého útulného ateliéru… vyvinul do politického projektu. Radek Brousil v rozhovore s Michalom Stolárikom / The project The Ultimate Norm evolved from inside my cozy studio… into a political project. Radek Brousil in the interview with Michal Stolárik

Recenzie/ Reviews
Beata Jablonská: Nenápadná sila Nitrianskej galérie / The Quiet Power of Nitra Gallery
Jan Zálešák: Ľubo a Monika Stacho – OBCHODNÁ / Obchodná Street
Gábor Hushegyi: Prvá monografia o vizuálnej kultúre obdobia stalinizmu na Slovensku / First Monograph about the Visual Culture in the Era of Stalinism in Slovakia