PROFIL č. 4 2020

EDITORIAL
FENOMÉN BIENÁLE / BIENNIAL PHENOMENON
Oliver Marchart: Globalizácia umenia a „bienále rezistencie“: dejiny bienále z periférií /
The Globalization of Art and „ the Biennials of Resistance“: A History of the Biennials from the Periphery
Miroslava Urbanová: „Pojď blíž“ v dobe sociálneho dištancu. Poznámky k prvému ročníku pražského bienále Ve věci umění / “Come Closer“ in Times of Social Distancing. Remarks on the first year of the Prague Biennial Matter of Art
Anežka Bartlová: „Potenciál vidím… v otevírání imaginace / “I see potential… in opening up imagination”
Juraj Čarný „Mať svoje bienále sa stalo módnym trendom“ / “It’s become fashionable to have your own biennale”
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Lenka Kukurová / Martin Piaček/ Lenka Kukurová: Martin Piaček – M. R. Štefánik as Anna Daučíková
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Martin Kochan
Ivana Moncoľová: Martin Kochan – Od momentálneho k monumentálnemu / From Momentary to Monumental
FENOMÉN AIDS /AIDS PHENOMENON
Katarína Rusnáková: Reakcia na pandémiu AIDS v USA / Response to the AIDS Pandemic in the USA
RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITION REVIEWS
Jozef Cseres: Načúvanie rytmom prírody (Olga Karlíková)/ Listening to the Rhythm of Nature
Silvia L. Čúzyová: Lawrence Carroll: „To čo prichádza“ / “That Which Has Come”
Veronika Vaculová Repová: Nekonvenčné spôsoby inštalovania troch výstav / Unconventional Ways of Installing Three Exhibitions
RECENZIA PUBLIKÁCIE / PUBLICATION REVIEW
Lucia Miklošková: Neurčitý Marcel Duchamp / The Indefinite Marcel Duchamp