PROFIL č. 1 2021

EDITORIÁL/ FROM EDITOR
ŠTÚDIA / STUDY
Jana Geržová: Fenomén konca maľby / The End-of-Painting Phenomenon
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Zoltán Agócs
Ján Kralovič: O priestore za obrazom / On the Space behind the Picture
„Stagnovanie, stereotypy a komfortná zóna sú veci, čo maľbe ubližujú“ Zoltán Agócs v rozhovore s Jánom Kralovičom / “Stagnating, stereotypes, and the comfort zone are things that hurt painting” Zoltán Agócs in dialog with Ján Kralovič
DIVERZITA SÚČASNEJ MAĽBY / DIVERSITY OF CONTEMPORARY PAINTING
Jana Geržová: Maliarske spektrum od Girsu po Lukáča /Painting Spectrum from Girsa to Lukáč
Miroslava Urbanová: Silvia Krivošíková – Dialóg s modernou / Dialogue with Modern
ROZHOVOR / INTERVIEW
Alexandra Tamásová: S Klaudiou Koszibou o umení, materstve a živote/ Alexandra Tamásová: With Klaudia Kosziba on Art, Motherhood and Life
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Lenka Kukurová: Pavlína Fichta Čierna a Claude Johann Čierny – Za trest / Pavlína Fichta Čierna and Claude Johann Čierny – As Punishment
RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITION REVIEWS
Jozef Cseres: Beethoven krásne naruby / Beethoven Turned Well Inside Out
Gabriela Kisová: Parkovanie v bezpečnej zóne / Parking in a Safe Zone
Parking post 2021 KHB Peter Rónai v rozhovore s Janou Geržovou /Peter Rónai in dialog with Jana Geržová
Daniela Šiandorová: Causerie o Cyprichovi / Causerie about Cyprich