PROFIL č. 2 2018

EDITORIÁL / EDITORIAL
TÉMA PAMÄTI / THEME OF MEMORY
Barbora Tribulová: Pomník, pamätník či monument? / Mahnmal, Denkmal or Monument?
Jana Geržová: 21. august 1968 – okupácia Československa a jej dôsledky pre umenie / August 21, 1968 – Occupation of Czechoslovakia and its Implications for Art
Martin Bútora: Daniel Fischer: Osem statočných – Vynáranie, alebo ako hovoriť o tom, o čom neslobodno mlčať / Daniel Fischer: The Emergence of Magnificent Eight or – how to talk about things we should not keep silent about
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Diana Majdáková: A máš sa ty vôbec dostať dnu? / Are you supposed to get in there at all?
„Dôležitá je miera toho, čo je odhalené a čo ostáva skryté“. Diana Cencer Garafová v rozhovore s Dianou Majdákovou/ “Important is the rate of what is revealed and what remains hidden” Diana Cencer Garafová in an interview with Diana Majdáková.
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Jana Geržová: Emöke Vargová – Medúza / Emöke Vargová – MEDUSA
RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITIONS REVIEWS
Jozef Cseres: Rozhnevaná planéta vs. kultúra bez nenávisti / Angry Planet vs. Culture without the Hatred
Miroslava Urbanová Kritický výstavný metaromán o Slovensku K výstave ghOstwriter Blažeja Baláža / A Critical Exhibition Meta-Novel on Slovakia On the exhibition ghOstwriter by Blažej Baláž
POST SCRIPTA
Juraj Mojžiš: Slepé náboje nespozorujú cieľ (recenzia publikácie Rozhovory s Duchampom) / Blind Bullets do not Notice the Target
RECENZIE PUBLIKÁCIÍ / PUBLICATIONS REVIEWS
Ľudovít Hološka: Zrazu sme ako stroj, čo vyrába objavy. Cyril Blažo, Martin Kochan: PUBART / “Suddenly we are like a machine making discoveries”. Review of PUBART by Cyril Blažo and Martin Kochan
Alexandra Tamásová: Verbálne vyjadrenie ako rozšírená realita umeleckého diela
O monografii Pavlíny Fichta Čiernej / Verbal Expression as the Extended Reality of Artistic Work. On the monography of Pavlína Fichta Čierna