Profil č. 3 2018

EDITORIÁL
ŠTÚDIA / STUDY
Jozef Ridilla: Relikviáre alebo o veciach gotických/ Reliquaries or on Gothic Matters
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Jana Geržová: Eva Filová: Sedem vekov ženy / Eva Filová – The Seven Ages of Woman
PROFIL PROFIULU / PROFIL OF PROFILE
Branislav Štěpánek: K efemérnym tableaux / On the Ephemeral Tableaux
„Moje dielo sa sprítomňuje v interakcii, nie v okamihu vytvorenia“ Lucia Papčová v rozhovore s Branislavom Štěpánkom / “My work becomes present in interaction, not at the moment of its creation” Lucia Papčová in an interview with Branislav Štěpánek
RECENZIE VÝSTAV/ REVIEW OF EXHIBITIONS
Silvia Čúzyová: The Tevet Experiences
Zora Rusinová: Emőke Vargová – Premium Line
RECENZIE PUBLIKÁCIÍ / REVIEW OF BOOKS
Peter Megyeši. Teória obrazu W. J. T. Mitchella / W. J. T. Mitchell´s Picture Theory
Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE
Jana Geržová: Obrazy prenasledujúce realitu / Images Chased by Reality