Profil č. 1 2018

OBSAH č. 1 2018
EDITORIÁL
TÉMA SMRTI / THE THEME OF DEATH
Alexandra Tamásová: Umenie ako terapia / Art as Therapy
Daniela Čarná: „Teraz žijem najlepšie, ako viem. Tu a teraz.“ Barbora Kožíková-Lichá (1976 – 2015) / “Now I live the best I can. Here and now.” Barbora Kožíková-Lichá (1976 – 2015)
Eva Kapsová: Výstava ako ( subjektívna) spoveď. Príbehy o smrti v Nitrianskej galérii / Exhibition as a (Subjective) Confession. Tales of Death in the Nitra Gallery
Teresa Lousová: Estetizácia smrti v súčasnej umeleckej praxi / Teresa Lousa: Death Aesthetization in Contemporary Artistic Practices
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Anna Vartecká /Anna Daučíková: Portréty ženy s inštitúciou / Anna Vartecká: Anna Daučíková – Portraits of a Woman with Institution
RECENZIE VÝSTAV/ REVIEW OF EXHIBITIONS
Miroslava Urbanová: Mária Balážová – Textilné robotnice / Miroslava Urbanová: Mária Balážová – Textile Workers
Zora Rusinová: Anton Čierny: Môj domov je „vlhká hmlistá krajina“ / My Home is a “Wet Foggy Land.”

PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Silvia Čúzyová: Ivana Šáteková a jej aktivistické alter ego / Ivana Šáteková and her Activist Alter-Ego. The interview was prepared and conducted by Silvia Čúzyová

ŠTÚDIE / STUDIES
Jana Geržová: Umenie v dobe plastovej 3 / Art in the Age of Plastic 3
INDEX Profil 2017