PROFIL 1 2023

EDITORIÁL / FROM THE EDITOR
NÁVOD NA PREŽITIE / INSTRUCTIONS FOR SURVIVAL
Jana Geržová / Krystyna Melnyk
KLIMATICKÁ KRÍZA / THE CLIMATE CRISIS
Katarína Rusnáková: Alarm! Klimatická kríza a súčasné vizuálne / Alarm! The Climate Crisis and Contemporary Visual Arts
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Marek Halász
Juliana Mrvová: Dom ako celoživotný projekt / The House as a Lifelong Artistic Project
„Studňa je hĺbková sonda do krajiny, prechádza usadeninami, geologickou históriou miesta…, Marek Halász v rozhovore s Julianou Mrvovou / “The well is an in-depth probe into the landscape, it penetrates the sediments, the geological history of the site….” Marek Halász in an interview with Juliana Mrvová
RECENZIE VÝSTAV/EXHIBITION REVIEW
Peter Megyeši: Strom v umení. Od Adama po antropocén./ The Tree in Art: From Adam to the Anthropocene
„Pracovať s veľkými menami prináša divácku pozornosť, pracovať s neobvyklým konceptom prináša zadosťučinenie z objavovania“ Miroslav Haľák v rozhovore s Janou Geržovou / “Working with big names brings the attention of the audiences, working with an unusual concept brings the satisfaction of discovery” Miroslav Haľák in an interview with Jana Geržová
Jozef Cseres: Videokrajiny vo Valletta Contemporary/Video-Landscapes at Valletta Contemporary
Galéria je viac ako atraktívna architektúr / THE GALLERY IS MORE THAN ATTRACTIVE ARCHITECTURE
Jana Geržová / Lucia Gregorová Stach / Vladimír Beskid / Damas Gruska
FEM POZITÍV/FEM POSITIVE
Jana Geržová: Eva Filová – Bez rozdielu No Difference
RECENZIA PUBLIKÁCIE/PUBLICATION REVIEW
Linda Nagyová: V bádaní o ,,bratislavskom Bauhause“ o krok ďalej/One Step Further in Researching the “Bratislava Bauhaus”