PROFIL č. 2 2023

Editoriál/FROM THE EDITOR
NÁVOD NA PREŽITIE/INSTRUCTIONS FOR SURVIVAL
Jana Geržová/Vlad Yurashko
PROFIL PROFILU/PROFILE OF PROFIL
Lucia Sceranková
Erik Vilím: Priepustnosť mäkkej plochy. Niekoľko poznámok k tvorbe Lucie Scerankovej/ Permeability of the Soft Surface. A few notes on Lucia Sceranková’s artwork
„Na fotografii ma priťahuje jej tichosť, ale zároveň silná výpovednosť a komunikatívnosť“ Lucia Sceranková v rozhovore s Erikom Vilímom/ Photography attracts me with its quietness and, at the same time, with its powerful expressiveness and communicativeness.” Lucia Sceranková in an interview with Erik Vilím
FEM POZITÍV/FEM POSITIVE
Jana Geržová/Mária Balážová: Každá piata/Every Fifth
ŠTÚDIA/STUDY
Marek Średniawa: Dvaja páni na W – Witkacy a Warhol. Od Firmy k Továrni/Two Gentlemen W – Witkacy and Warhol. From Company to Factory
HERStory
Alexandra Tamásová: S Veronikou Rónaiovou o umení, materstve a živote/ Alexandra Tamásová: With Veronika Rónaiová on Art, Motherhood and Life
RECENZIE VÝSTAV/EXHIBITION REVIEW
Jozef Cseres: Ikony a ikonické súvzťažnosti v Punta della Dogana/ Icons and Iconic Correlations in Punta della Dogana
UMENIE V ČASE KRÍZY/ART IN A TIME OF CRISIS
Veronika Vaculová Repová: Od ekologickej krízy k rituálom /From Ecological Crisis to Rituals
Adrián Kobetič: Nebezpečné známosti Petry Čížkovej/Dangerous Relationships of Petra Čížková
Galéria je viac ako atraktívna architektúra/Reakcia SNG/The Gallery is More than Attractive Architecture/Reakcia Slovenskej národnej galérie/Reaction of the Slovak National Gallery