PROFIL č. 4 2022

EDITORIÁLL/FROM THE EDITOR
NÁVOD NA PREŽITIE/INSTRUCTIONS FOR SURVIVAL
Ak človek raz získa skúsenosť s nesebeckou angažovanosťou, tento pozitívny pocit si zapamätá navždy“ Lenka Kukurová v rozhovore s Janou Geržovou/“If you once experience selfless engagement, you will remember this positive feeling forever“ Lenka Kukurová in an interview with Jana Geržová
KLIMATICKÁ KRÍZA/THE CLIMATE CRISIS
Katarína Rusnáková: Alarm! Klimatická kríza a súčasné vizuálne umenie/Alarm! The Climate Crisis and Contemporary Visual Arts
FEM POZITÍV/FEM POSITIVE
Alexandra Tamásová: Andrej Dúbravský: Orange Hands, 2013
PROFIL PROFILU/PROFILE OF PROFIL
Emília Rigová
„Generácia, ktorá príde po nás, nemá okolo seba také vzduchoprázdno, aké sme cítili my“
Emília Rigová v rozhovore s Ninou Vrbanovou/“The generation that will come after does not have such a vacuum around it as the one we felt“ Emília Rigová in an interview with Nina
POSTHUMAN GLOSSARY
Daniel Baker: Nomádska senzibilita/Nomadic Sensibility
ŠTÚDIA/STUDY
Peter Zajac – Ján Štrasser: Celanovská poetika Marie Bartuszovej/Celan´s Poetics of Maria Bartuszová
RECENZIE VÝSTAV/EXHIBITION REVIEW
Anna Vartecká: Krehkosť ako aktuálna paradigmaFragility as a Current Paradigm
Peter Megyeši: Monika a Ľubo Stacho – Sakrálne príbehy/Sacral Stories
RECENZIA PUBLIKÁCIE
Kinga German: Stano Masár – Ako čítať realitu/How to Read the Reality