PROFIL č. 3 2019


EDITORIÁL
MEDZI KINOSÁLOU A GALÉRIOU / BETWEEN THE CINEMA AND THE GALLERY
Libuše Heczková – Kateřina Svatoňová: Hledání ženské kreativity v socialismu a její paranoidní karikatura: Případ Ester / In Search for Women’s Creativity during Socialism and Its Paranoid Caricature: The Ester Case
Eva Kapsová: Obrazy premietané v galériách a múzeách umenia z pohľadu súčasnej teórie a histórie / Images Projected in Galleries and Art Museums in Contemporary Theory and History
PROFIL PROFILU / PROFIL OF PROFILE
Milan Mazúr
Nikolas Bernáth: Milan Mazúr – filmár pohybujúci sa po hrane / A Filmmaker Moving Along the Edge
„Inšpiruje ma, ako niektorí autori začali vytvárať logiku pohyblivého obrazu v kontexte galérie a jej priestoru“Milan Mazúr v rozhovore s Nikolasom Bernáthom / „It inspires me how some artists began to create the logic of moving images in the context of the gallery and its space.“ Milan Mazúr in an interview with Nikolas Bernath
FEM POZITÍV / FEM POSITIV
Lenka Kukurová: Pavlína Fichta Čierna – Rekonštrukcia, 2005, video, 3´30´´ / Reconstruction, 2005, video, 3´30´´
AKTIVISTICKÉ UMENIE / ACTIVIST ART
Lucy R. Lippard: Trójske kone: Aktivistické umenie a moc / Trojan Horses: Activist Art and Power
ROZHOVOR / INTERVIEW
Alexandra Tamásová: S Ilonou Németh o umení, materstve a živote / Alexandra Tamásová: With Ilona Németh on Art, Motherhood and Life
RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITION REVIEWS
Erzsébet Tatai: Signál – Konceptuálne a post-konceptuálne tendencie v slovenskom výtvarnom umení /Signál – Conceptual and Post-Conceptual Tendencies in Slovakia’s Art
Alena Vrbanová: O tvorbe, ktorej význam treba hľadať nad obrazom / Of Work Whose Meaning Must Be Sought Beyond the Picture