PROFIL č. 2 2019

EDITORIÁL
FEMINISTICKÁ AVANTGARDA / FEMINIST AVANT-GARDE
Mirek Vodrážka: Ženy, které píší umělecké manifesty, jsou nebezpečné. Kritika mainstreamového českého feminimu / Women Who Write Art Manifestos Are Dangerous
A critique of mainstream Czech feminism
Miroslava Urbanová: O výstave Feministická avantgarda sedemdesiatych rokov a československom kontexte / About the exhibition Feminist Avantgarde of the 1970s and the Czechoslovak context
Ľuba Belohradská: Skupina 4 / The Group 4
PROFIL PROFILU / PROFIL OF PROFIL Jaro Varga
Peter Megyeši: Mentálna kartografia Jara Vargu / Jaro Varga’s Mental Cartography
„Ani minulosti, ani budúcnosti sa rukami dotknúť nevieme.“ Jaro Varga v rozhovore / “Neither Past nor Future is Tangible to the Hand.” Jaro Varga in an interview with Peter Megyeši
AKTIVIZMU V UMENÍ / ACTIVISM IN ART
Lucy R. Lippard: Trójske kone: aktivistické umenie a moc / Trojan Horses: Activist Art and Power
Ivana Moncoľová: Na pravdu je v dynamickom svete málo času / In a Dynamic World there is Little Time for Truth
Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE
Ktorý nacionalizmus je lepší? Rozhovor Ivany Moncoľovej s Michalom Moravčíkom / Whose Nationalism is Better? Ivana Moncoľová’s interview with Michal Moravčík
RECENZIA VÝSTAVY/REVIEW OF EXHIBITION
Lenka Kukurová: Modelárstvo a ideológie / Model-building and Ideology
RECENZIA PUBLIKÁCIE/BOOK REVIEW
Katarína Rusnáková: Od umenia aury k umeniu pamäti v trnavskej synagóge / From the Art of the Aura to the Art of Memory in Trnava’s Synagogue