Profil č. 2 2020

EDITORIAL / FROM THE EDITOR
INÝ POHĽAD NA PRÍRODU / DIFFERENT VIEWS OF NATURE
Jozef Cseres: Stará bydliště: Prechádzky miznúcou krajinou / Old Addresses: Walking Through Disappearing Landscape
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Martina Mäsiarová
Dana Tomečková / Martina Mäsiarová: Volanie po stretnutí/ Calling for an Encounter
RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITION REVIEWS
Peter Megyesi: Umenie mimo času / Art Beyond Time. Ivan Šafranko – Krištof Kintera
Vendula Fremlová: Osobní, umělecké, historické… Martin Zet: Sochař Miloš Zet / Personal, Artistic, Historical… Martin Zet: Sculptor Miloš Zet
Juraj Mojžiš: O zrnku piesku alebo na hrane diskurzu o obraze a slove / About a Grain of Sand or on the Edge of a Discourse About an Image and a Word
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Alexandra Tamásová: Ildikó Pálová – Tehotná žena / Pregnant, 2009
ROZHOVOR / INTERVIEW
Umenie pamäti. Rozhovor Vladimíry Büngerovej s Monikou a Bohušom Kubinským / The Art of Memory. Interview of Vladimíra Büngerová with Monika and Bohuš Kubinski
RECENZIA PUBLIKÁCIE / BOOK REVIEW
Miroslava Urbanová: Zaostrené na Čerevku / Focus on Čerevka