PROFIL 2 2021

EDITORIÁL/ FROM EDITOR
ŠTÚDIA / STUDY
Peter Tuka: U.F.O. Júliusa Kollera ako premostenie vnútorného rozkolu medzi verejnou a súkromnou identitou jednotlivca (nielen) v období tzv. normalizácie / U.F.O. of Július Koller bridging the psychological divide between the public and the private identity of an individual (not only) at the time of so-called normalization
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Erika Szőke
Máté Csanda: Na stopy odkazujúce stopy – poznámky k tvorbe Eriky Szőke /Tracing the Way to Traces – Notes on the Work of Erika Szőke
Pamäť a jej zmeny skupenstva – od kvásku až po „oživovač“. Rozhovor s Erikou Szőke / Memory and How it Changes its State – from Leavening to “Revitalizer”, Interview with Erika Szőke
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Eliška Mazalanová: Jana Kapelová – Nylonové súvislosti / Nylon Relations
UMELCI/UMELKYNE, KURÁTORI/KURÁTORKY A INŠTITÚCIE / ARTISTS, CURATORS AND INSTITUTIONS
Anton Vidokle: Umenie bez umelcov? / Art Without Artists?
Anketa / Survey: Jana Geržová/ Katarína Bajcurová / Beata Jablonská / Richard Gregor
Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE
Jana Geržová: Výstava ako umelecké dielo / Exhibition As an Artwork
RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITIONS REVIEWS
Ivana Moncoľová: Postkonceptualizmus ostrých hrán – raz si na vrchole a raz dole (Erik Binder v Slovenskej národnej galérii) / Sharp-Edged Post-Conceptualism – You’re On Top, Then You’re Down (Erik Binder in the Slovak National Gallery)
Jana Babušiaková: Keď je cesta dôležitejšia než cieľ / When the Path is More Important Than the Goal
Ľudovít Hološka: Ján Berger Vis à vis
RECENZIA PUBLIKÁCIE / BOOK REVIEW
Lucia Miklošková: Marcel Duchamp – Veľký skrytý inšpirátor / Marcel Duchamp – The Great Hidden Inspirer
DIVERZITA MAĽBY / DIVERSITY OF PAINTING
Jana Geržová: Fenomén konca maľby / The End-of-Painting Phenomenon