PROFIL č. 4/2016

EDITORIÁL

ŠTÚDIE/STUDIES

Peter Zajac: Poznámky na okraj diskusie o sebakolonizácii v kontexte aktuálnej výstavy Júliusa Kollera / Some Notes Regarding the Discussion on Self-Colonialization in the Context of the Current Exhibition of Július Koller

Lucia Štrbáková: Temporálny aspekt ruiny: dve prípadové štúdie z oblasti umenia pohyblivého obrazu / A Temporary Aspect of a Ruin: Two Case Studies from the Field of Moving Image Art

POST SCRIPTA
Juraj Mojžiš: Prebudené obrazy sna / Awakened Images of a Dream

FEM POZITÍV / FEM POSITIVE

Katarína Rusnáková: Jana Želibská – Jej pohľad na neho / Her View of Him

PROFIL PROFILU

Lucia Luptáková

Zuzana L. Majlingová: Niekoľko poznámok k princípom tvorby Lucie Luptákovej /A few Notes on the Principles of Lucia Luptáková´s Artwork

Lucia Luptáková v rozhovore so Zuzanou L. Majlingovou / Lucia Luptáková in an interview with Zuzana L. Majlingová

RECENZIE VÝSTAV / REVIEW OF EXHIBITIONS

Katarína Mišíková: Zrkadlové okaklamy Marienbadu / Mirror Optical Illusions of Marienbad

Eva Kapsová: K semiotike ne/priezračného. Na margo výstavy Emöke Vargovej: 265 objatí /

On the Semiotics of the Non/Transparent. On the Margin of the Exhibition of Emőke Vargová: 265 Embraces

Pozeranie je moja vášeň. Emőke Vargová v rozhovore s Barborou Geržovou / Watching Is My Passion. An Interview with Emőke Vargová by Barbora Geržová

Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE

Jana Geržová: Rozhovory o maľbe. Stanislav Filko / Talks about Painting. Stanislav Filko