Profil č. 3 2023

EDITORIAL/FROM THE EDITOR
NÁVOD NA PREŽITIE/INSTRUCTIONS FOR SURVIVAL
Jana Geržová/ Mykola Kovalenko
ŠTÚDIA/STUDY
Claire Bishop: Čierna skrinka, biela kocka, šedá zóna/ Black Box, White Cube, Gray Zone 44,12
PROFIL PROFILU/PROFILE OF PROFIL
Maja Štefančíková 3,15
Petra Hanáková: Ženský vtip Maje Štefančíkovej/ Maja Štefančíková’s Female Wit
„Nový rámec chce nové telo“ – Maja Štefančíková v rozhovore s Petrou Hanákovou/“The new framework wants a new body” – Maja Štefančíková in an interview with Petra Hanáková
FEM POZITÍV/FEM POSITIVE
Alexandra Tamásová – Katarína Janečková Walshe: Party for Daddy
ZABUDNUTÍ/ OBLIVION
Gábor Husheghy: Igor Ďurišin – Umelec, ktorému málokto veril/Igor Ďurišin – An Artist Whom Few Believed
Jana Babušiaková: Ľ. S. – znovu zhmotnená?/L. S. – rematerialized?
K TYPOLÓGII RETROSPEKTÍVNYCH VÝSTAV/ON THE TYPOLOGY OF RETROSPECTIVE EXHIBITIONS
Jozef Cseres: Joan Jonas – Od poézie, príbehu a rituálu k imerzívnemu multimediálnemu environmentu/From Poetry, Storytelling and Ritual towards Immersive Multimedia Environment
Alena Vrbanová: K výstave Petra Rónaia OBRAZ V OBRAZE/On Peter Rónai Exhibition PICTURE IN PICTURE
Miroslava Urbanová: Poznámky k nitrianskej retrospektíve Jany Farmanovej/ Notes on the Nitra retrospective of Jana Farmanová
R.I.P.
ERIK Binder
Jana Geržová/Ladislav Čarný/Daniel Fischer/Veronika Šramatyová