Profil 4 2018

Editoriál/ EDITORIAL
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Kristína Országhová: Emília Rigová alias Bári Raklóri – Autoportrét 2017 / Emília Rigová alias Bári Raklóri – Self-Portrait 2017
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Zuzana Duchová: Remeslo s rešpektom! Kundy Crew v umení a súčasnom ľudovom živote / Craft with Respect! Kundy Crew in arts and contemporary folk life
RECENZIE VÝSTAV / REVIEW OF EXHIBITIONS
Branislav Štěpánek: Zážitok z nefotografie / Experience of Non-Photography
Helena Markusková: Železná doba Jozefa Jankoviča / The Iron Age of Jozef Jankovič
Jozef Cseres: Súčasnosť Patani / Patani Semasa
RECENZIA PUBLIKÁCIE / BOOK REVIEW
Jana Geržová: Pokus o návod, ako prijať a interpretovať migráciu /An attempt to give instructions on how to accept and interpret migration
(Anne Ring Petersen: Migration into art, Manchester University Press, 2017)
Obsah ročníka 2017 / Index 2017