PROFIL č. 2 2016

EDITORIÁL
Politika v umení / POLITICS IN ARTS
Ján Kralovič: Strach bez účelu (Výstava a jej spoločenský presah)/ Fear without
Purpose (The exhibition and its social overlap)
Peter Tajkov Ad: Kalmus – Lorenz / Biľak
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Jana Geržová: Eva Filová: Sladké zajtrajšky (1992 – 2002) / Eva Filová: Sweet
Tomorrows (1992 – 2002)
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Peter Cvik
Ľudmila Kasaj Poláčková: Niekoľko poznámok k premenám maľby / Some Notes
on the Transformations of Panting of Peter Cvik
Peter Cvik v rozhovore s Ľudmilou Kasaj Poláčkovou / Peter Cvik in an interview with Ľudmila Kasaj Poláčková
RECENZIA VÝSTAVY / REVIEW OF EXHIBITION
Maria Muhleová: Malerei malgré tout. O výstave Painting 2.0 / Malerei malgré tout
Maria Muhle on „Painting 2.0“
POST SCRIPTA
Juraj Mojžiš: Tvár muža / Face of a Man
ŠTÚDIE / STUDIE
Katarína Ihringová: Od neuroestetiky k dejinám umenia / From Neuroesthetics to Art History
Rece nziA publikáci E / REVIEW OF PUBLICATION
Zora Rusinová: „ Kdekoľvek alebo vôbec nie” / „Anywhere or Not at All“