Profil č. 1/2014

EDITORIÁL
Jana Geržová
FENOMÉN ARTD.
Henk Slager: Umenie a metóda
Desmond Bell: Je v dome lekár? Odpoveď Victorovi Burginovi na umenie
založené na praxi a audiovizuálnom výskume
ANKETA: Jana Geržová / Ladislav Čarný, Jozef Kovalčík,
Katarína Rusnáková, Michal Murin, Jan Zálešák
UMELECKÝ VÝSKUM V PRAXI
Klaudia Kosziba: Hora analógie. Obrat k obrazu
Katarína Poliačiková: Čas po fotografii
Katarína Poliačiková: Until we Remember the Same
Profil Juliana Mrvová
Beata Jablonská: Keby Juliana Mrvová žila v minulosti, nasadla by na loď
Beagle a ako kresliar by putovala s Darwinom na Galapágy…
„Umenie považujem za skúmanie nových svetov.“
Juliana Mrvová v rozhovore s Beatou Jablonskou
RECENZIE PUBLIKÁCIÍ
Nina Vrbanová:
Na margo publikovania dizertačných prác vizuálnych umelcov