PROFIL č. 2 / 2014

OBSAH
EDITORIÁL
Miroslav Haľák: Abu Ghraib a kontext politickej „ikony“ 21. storočia.
Niekoľko bodov k otázkam obrazových modifikácií z hľadiska ich znakovej povahy
Irit Rogoff: Obrat
Jana Geržová / Judit Angel: Potreba praxe (rozhovor)
Profil Andrej Dúbravský
Emmanuel Cooper: Queer Francis
Ladislav Zikmund-Lender: Růžová zóna: rámce queer umění ve střední Evropě
Lucia Miklošková: Pod kožou maľbe