Profil č. 4/2013

EDITORIÁL

KONGRES AICA 2013

Elaine A. King: Šlamastika s kultúrnym kapitálom

John Seed: Trh s Umením a Kritika Umelecká (alegória)
Tomáš Pospiszyl: Velký návrat a terapie nedostatečné sebereflexe
Noemi Smolik: Jsme připraveni slyšet hlasy?

Belinda Grace Gardner: Lekcie z Bukurešti. Nový pohľad na „biele miesta“ umeleckej tvorby v strednej a juhovýchodnej Európe

Maja a Reuben Fowkes: Mimo hlavného diania, nedostatočne zastúpení a
odbíjaní: noví neoficiálni predstavitelia východoeurópskeho umenia

María Luz Cárdenas: Súčasné umenie a kritika umenia v sociálnych sieťach, alebo: ako sa vyrovnať so stratou „aury“

PROFIL VERONIKA ŠRAMATYOVÁ
„Maľba per se ma neuspokojuje“
Veronika Šramatyová v rozhovore s Katarínou Slaninovou

KĽÚČOVÉ TERMÍNY

Inge Hrubaničová / Jana Geržová: Ostalgia