PROFIL č. 1 2015

Editoriál/ EDITORIAL
ŠTÚDIE / STUDIES
Peter Weibel: Globalizácia a súčasné umenie / Globalization and Contemporary Art
Marian Zervan: Globalizačné stratégie v architektúre a antologickom písaní o architektúre / Strategies of Globalization in Architecture and in Writing about Architecture
Peter Megyeši: Hľadanie špecifík umenia českých a moravských regiónov / Searching for the Specifics of Art of the Czech and Moravian Regions
ROZHOVOR / INTERVIEW
Jana Geržová / Milan Kreuzziger: Kultúra v dobe zrýchlenej globalizácie / Culture in the Times of Accelerated Globalization
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
/ Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič
Michal Stolárik: Twisted tradition / Twisted Tradition
Profile of the artistic duo Jarmila Mitríková and Dávid Demjanovič
„Čím častejšie cestujeme, tým viac si uvedomujeme, že hľadáme svoju identitu“
Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič v rozhovore s Michalom Stolárikom / “The more we travel, the more we realize that we are looking for our identity” Jarmila Mitríková and Dávid Demjanovič in an interview with Michal Stolárik
RECENZIE / REVIEWS
Eva Kapsová: Haute coutoure vo vysokej kultúre myslenia. Oblečenie ako symbolický výtvarný objekt / Haute Couture in the High Culture of Thinking. Clothing as a Symbolic Object of Art
Vladimíra Büngerová: Kubinských comeback/ Comeback of the Kubinský´s