PROFIL č. 4 / 2014

Editoriál
Štúdie

Beata Hock: Ako lokalizovať feministické myslenie. „Hľadanie feminizmu“: Dichotómia Východ – Západ a riziko sebakolonizácie (dokončenie z čísla 3/2014)
Mira Keratová: Každá cesta ukrýva počiatočné tajomstvo: ako sa pútnik dostal do východiskového bodu? K výstave Petra Bartoša vo viedenskej Secesii
Post Scriptum
Rozhovor Jany Geržovej s Annette Südbeck, kurátorkou výstavy PETER BARTOŠ: Situations 1945 – 2014
Portrét Jana Kapelová
Zuzana L. Majlingová: Umelkyňa s aktivistickým naturelom
Je pre mňa dôležité nebrať témy, ktoré reflektujem fatálne, ale vnášať do nich prvky irónie, satiry a v poslednej dobe i trápnosti.
Jana Kapelová v rozhovore so Zuzanou L. Majlingovou
Recenzie výstav
Jozef Cseres: Paradoxy antropocénu
Rozhovor s Nicolasom Bourriaudom, kurátorom 11. Tchaj-pejského bienále
Ľudmila Kasaj Poláčková: Život ako uzavretý kruh. K výstave Miroslava Nicza v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Recenzia publikácie
Katarína Müllerová: Príručka pre umelecké stratégie v reálnej politike
(Florian Malzacher, steierischer herbst (eds.): Truth is Concrete. A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics. Berlin: Sternberg Press, 2014)