PROFIL 4 2021

EDITORIÁL/ FROM THE EDITOR
ŠTÚDIE / STUDIES
Katarína Rusnáková: Čas a trvanie v pohyblivých obrazoch digitálnych videoprojekcií / Time and Duration in Moving Pictures of Digital Video Projections
Eva Kapsová: Od ľudovej tradície k folklóru, folklorizmu a ich dekonštrukcii / From Folk Tradition to Folklore, Folklorism and their Deconstruction 15
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Nina Vrbanová: Nóra Ružičková – Ženy v odboji, 2014 / Women in the Resistance, 2014
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Miro Trubač
Adrián Kobetič: Tri črty sochárstva Mira Trubača / Three Features of Miro Trubač’s Sculpture
„Nedokážem uvažovať inak ako prostredníctvom ľudského tela“ Miro Trubač v rozhovore s Adriánom Kobetičom / „I can’t think otherwise than through the human body“ Miro Trubač in an interview with Adrián Kobetič
UMENIE A IDEOLÓGIA / ART AND IDEOLOGY
Jana Geržová / Zora Rusinová / Jiří David: Akcia ZET – kritické miesta v pokuse o konfrontáciu socialistickej propagandy a súčasného umenia / Action ZET – critical points in the attempt to confront socialist propaganda and contemporary art
Peter Tuka: Kultúra po Umení: odkaz slovenskej tvorby 70-tych a 80-tych rokov / Culture After Art: the Legacy of Slovak Art of the 1970s and the 1980s
Daniela Šiandrová: Robert Cyprich – Sociálne projekty / Social Projects (1973 – 1979)
Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE
Biely priestor v bielom priestore / White Space in White Space
„Identita mojej tvorby je konceptuálna“ Stano Filko v rozhovore s Janou Geržovou / „The identity of my work is conceptual“ Stano Filko in an interview with Jana Geržová
„Biely priestor v bielom priestore bol polemikou s konceptom“ Ján Zavarský v rozhovore s Janou Geržovou / „White Space in White Space was a controversy with the concept“ Ján Zavarský in an interview with Jana Geržová