PROFIL 1 2022

Na obálke fotografia Volodymyra Petrova, Kyjev, 4. marec 2022 / On the cover is photo of Volodymyr Petrov, Kiev, March 4, 2022

Špeciálne poďakovanie Kateryne Radchenko, zakladateľke Odesa Photo Days Festival za sprostredkovanie fotografií ukrajinských fotografov, ktorí dokumentujú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine / Special thanks to Kateryna Radchenko, founder of the Odessa Photo Days Festival, for providing photographs by Ukrainian photographers documenting the Russian Federation’s military aggression against Ukraine

Editoriál / From Editor
Ukrajina / Ukraine
Návod na prežite / Instructions for Survival
Jana Geržová / Juraj Bartusz / Katarína Rusnáková / Omar Mirza
Posthuman Glossary
Jana Geržová: Posthumanistický slovník pojmov – sprievodca budúcnosťou / Posthuman Glossary – A Guide to the Future
Patricia Pisters: Telo bez orgánov /Body Without Organs
Pierre Huyghe: Inak stelesnení iní / Otherwise Embodied Others
Profil Profilu / Profile of Profil
Šimon Chovan
Barbora Garžová: Tvorba ako odpoveď na krízu humanity / Creating as Response to the Crisis of Humanity
„V ideálnom svete by určite neprebiehala agresívna, despotická invázia“ Šimon Chovan v rozhovore s Barborou Kurek Geržovou / “In an ideal world this aggressive, despotic invasion would certainly not have happened” Šimon Chovan in conversation with Barbora Kurek Geržová
Fem pozitív / Fem Positiev
Katarína Rusnáková / Ilona Németh: – 8 mužov / 8 Men
Štúdie / Studies
Petra Hanáková: Protivná, v každej situácii (na margo prvého českého prekladu Camille Paglia) / Annoying in Every Situation (on the first Czech translation of Camille Paglia) 17,90
Peter Tuka: Kultúra po umení: odkaz slovenskej tvorby 70. a 80. rokov / Culture after Art: the legacy of Slovak art of the 1970s and the 1980s poslané komplet
Recenzie výstav / Exhibition Reviews
Jozef Cseres: Beuysova symfónia sveta / World Symphony According to Beuys
Cena Oskára Čepana 2021 / Oskár Čepan Award 2021
Cena Oskára Čepana 2021
Jana Geržová / Silvia Čúzyová / Peter Tajkov / Miroslava Urbanová / Ivana Moncoľová / Lucia Gavulová / Jen Kratochvíl