Profil č. 4/2012

EDITORIÁL

Jana Geržová

ŠTÚDIA

Katarína Rusnáková: Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storočia: perspektívy a frustrácie (pokračovanie z minulého čísla )

KĽÚČOVÉ POJMY

Ingrid Hrubaničová – Jana Geržová: Postmédium

 

PROFIL Martin Piaček

Zuzana L. Majlingová: O dekonštrukcii a demystifikácii ako princípoch tvorby
Zuzana L. Majlingová – MARTIN PIAČEK: O skúmaní vlastnej identity a subjektívnej historiografii

CENA OSKÁRA ČEPANA

Silvia Čúzyová a Noro Lacko: Kráľ je nahý. Opäť.

PRIMÁRNE ZDROJE

Michal Murin/Dušan Barok: Monoskop v sieti
Michal Murin/Katarína Rusnáková/Ján Adamove: 1. Medzinárodný festival experimentálnych filmov a digitálneho umenia