Profil č. 1/2013

EDITORIÁL

Jana Geržová

KĽÚČOVÉ POJMY

Ingrid Hrubaničová – Jana Geržová: Postprodukcia

ŠTÚDIA

Olivie Brabcová/Petr Veselka: Guy Debord: Společnost spektáklu
Dore Bowenová: Apropriácia v epoche digitálnej reprodukovatelnosti
Jana Geržová: Václav Stratil – muž bez vlastností. Pokus o modifikovaný výklad postmodernej apropriácie
Silvia Kružliaková: Umenie apropriácie (1850 – 2007)

PROFIL Oto Hudec

Alexandra Tamásová: Aby umenie malo zmysel
„Z pohľadu komfortu sa možno budeme musieť vrátiť späť…. z pohľadu duševného vývoja to však môže byť skutočný krok vpred…“ Oto Hudec v rozhovore s Alexandrou Tamásovou