Profil 3/2012

EDITORIÁL

Michal Murin

ŠTÚDIA

Katarína Rusnáková: Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storočia: perspektívy a frustrácie

TRI ROZHOVORY Z CENTRA

Matej Vakula/GediminasUrbonas, AntoniMuntadas, JoeDavis

 

PROFIL Richard Kitta

Michal Murin: Permanentný reco(r)ding
Michal Murin/Richard Kitta: Na dosiahnutie pravdivého umeleckého efektu už nestačí iba kreatívna produkcia softvérového nástroja