Profil č. 2/2013

EDITORIÁL

ŠTÚDIE

Beata Jablonská: Kódovanie rodom v interpretáciách tvorby Jany Želibskej
Daniela Čarná: Medzi selankou a drámou: výstava dvoch scén
Anketa. Daniela Čarná / Silvia L. Čúzyová, Ľubomír Ďurček, Naďa Kan-čevová, Vladimír Kordoš, Otis Laubert, Stano Masár, Marián Mudroch

PROFIL Lucia Tallová

Subtílna spoveď so skrytým potenciálom Lucia Tallová v rozhovore so Silviou L. Čúzyovou

RECENZIE VÝSTAV

Pavlína Morganová: Znepokojeni světem. 55. ročník La Binnale di Venezia

O maliarskom výstavnom tryptichu v Galérii Rudolfinum. Jana Geržová / Petr Nedoma: Súčasná britská maľba Jana Geržová / Petr Vaňous: Obraz jako různosměrná dekonstrukce celku v šesti episodách Jana Geržová / Jane Neal: Nové tendencie vo figuratívnej maľbe

OHLASY A KOMENTÁRE

Lucia Gavulová/Mira Gáberová: Performance Group
Rozhovor Lucie Gavulovej s víťazkou Ceny Oskára Čepana 2012