Profil 2/2012

EDITORIÁL

Jana Geržová

PROFIL  Dávid Baffi

Noro Lacko: Opatrný komentár k topografii rozstrapkaného bodu
Silvia Čúzyová a Noro Lacko: Rozprávanie o maľbe s Dávidom Baffim

ŠTÚDIA

Miroslav Haľák: Prolegoména k obrazovej semiotike operujúcej s triadickým modelom ikonu, indexu a symbolu

RECENZIA VÝSTAVY

Katarína Müllerová: My jsme ti, které hledáme

RECENZIA PUBLIKÁCIE

Aurel Hrabušický – Václav Macek: Lekcia z tendenčnej historiografie (Zuzana Bartošová: Napriek totalite. Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia)

KĽÚČOVÉ TERMÍNY

Ingrid Hrubaničová – Jana Geržová: Queer

V PRIEVANE

Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu na Slovensku 1948 – 1956
Peter Zajac: Cantusinterruptus
Gábor Hushegyi: Umelci sorely – obete nedorozumenia?
Juraj Mojžiš: Obraz za obrazom nepriateľa