Profil č. 1/2012

Stiahnuť ukážku: Eva Kapsová. Uplatnenie textu v intermediálnych prejavoch tematizujúcich tabu rodovej inakosti. Performancia ako cesta vyznania (coming out).Príklad Maroša Rovňáka

EDITORIÁL

Jana Geržová

PROFIL Martin Špirec

Katarína Slaninová: Ako s humorom a inteligentne uchopiť tému
„Na moje umelecké formovanie vplýval predovšetkým film.“Martin Špirec v rozhovore s Katarínou Slaninovou

ŠTÚDIE

Eva Kapsová: Uplatnenie textu v intermediálnych prejavoch tematizujúcich tabu rodovej inakosti. Performancia ako cesta vyznania (coming out).Príklad Maroša Rovňáka
Alexandra Tamásová: Umenie ako existenciálna úvaha. Motív smrti v súčasnom slovenskom umení

RECENZIE PUBLIKÁCIÍ VÝSTAVY

Martina Ivičič: Lovci v raji

KĽÚČOVÉ TERMÍNY

Ingrid Hrubaničová – Jana Geržová: Gender → rod, rodový

RECENZIE PUBLIKÁCIÍ

Marian Zervan: Arslongavitabrevis
(Peter Michalovič: Ivan Csudai: Vitabrevisarslonga. Bratislava: Slovart 2010)
Juraj Mojžiš: Príbeh(y) maľby
(Jana Geržová: Rozhovory o maľbe. Bratislava: VŠVU a Slovart, 2009)