Profil 1/2024

Editoriál / From the Editor
Návod na prežitie / Instructions For Survival
Jana Geržová / Oksana Sadovenko
Návrat k „mečiarizmu“ / Return to the Practices of the Mečiar’s government
Katarína Rusnáková: Pamäťové spoje / Memory Connections
Feministické kurátorstvo / Feminist Curation
Barbora Komarová: Ružové výstavy. Nedávne kurátorské projekty v kontexte feministického kurátorstva na Slovensku / Pink Exhibitions. Recent curatorial projects in the context of feminist curatorship in Slovakia
Fem pozitív / Fem Positive
Jana Babušiaková: Ľubomíra Chylová Sekerášová – Dievča na starej vŕbe / The Girl on the Old Willow
Profil Profilu / Profile of Profil
Samuel Velebný
Pter Megyeši: Prekvapujúce súvislosti a objavné prepojenia
„Snažím sa tvoriť umelecké diela, ktoré pomáhajú pochopiť fenomény každodennosti v nejakých nových súvislostiach.“ Samuel Velebný v rozhovore s Petrom Megyešim / “I strive to create works of art that help to understand everyday phenomena in different new contexts.” Samuel Velebný in an interview with Peter Megyeši
Fenomén Hermit / The Hermit Phenomenon
Recenzie výstav / Exhibition Reviews
Eva Kapsová: Má zmysel chodiť do galérie, keď môžem zájsť do lesa? / Does it make sense to go to the gallery when I can go to the forest?
Vladimír Ganaj: Ľudovít Hološka – Denník koloristu / Diary of a Colourist
Kritika kritiky / Criticism of Criticism
James Elkins: Aká jednotná je kritika umenia ? / How Unified is Art Criticism?