PROFIL č. 2 2022

EDITORIÁL / FROM THE EDITOR
NÁVOD NA PREŽITIE / INSTRUCTIONS FOR SURVIVAL
Jana Geržová / Peter Tajkov / Radovan Čerevka
FENOMÉN ČERNOŠSTVA / THE PHENOMENON OF BLACKNESS
Jozef Cseres: Ale ak už musíte, volajte to Blues / But Call It Blues If You Must
Ivana Moncoľová: Afro-ženská história ticho dominuje benátskemu bienále 2022 / Afro-Women’s History Quietly Dominates the Venice Biennale 2022
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Vladimíra Büngerová: Mária Bartuszová – Homage to Fontana II
RECENZIA PUBLIKÁCIE / BOOK REVIEW
Lucia Miklošková: Prvá monografia o „malom prázdne plnom nekonečného vesmíru“ Marie Bartuszovej / First monograph on the “little emptiness, full of a little infinite space” of Maria Bartuszová
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Patrícia Chamrazová
Nina Vidovencová: Ako učiť umelú inteligenciu plakať. Poznámky k tvorbe Patrície Chamrazovej / How to Teach AI to Cry Notes on the work of Patrícia Chamrazová
„Patrím k nadšencom nových technológií“ Patrícia Chamrazová v rozhovore s Ninou Vidovencovou / „I am an enthusiast of new technologies“ Patrícia Chamrazová in an interview with Nina Vidovencová
POSTHUMAN GLOSSARY
Luciana Parisi: UM (umelá inteligencia) / AI (artificial intelligence)
John Akomfrah: Vertigo Sea
ROZHOR / INTERVIEW
Anna Daučíková ̶ o výstavách, spolupráci a šantení / Anna Daučíková ̶ of Exhibitions, Collaboration, and Other Frolics
Silvia L. Čúzyová / Anna Daučíková / Noro Lacko
R.I.P.
Katarína Rusnáková: Spomínanie na Jiřího Ševčíka / Jiří Ševčík: in Memoriam